dudon

 Ing.arch. Matej Dudon

 autorizovaný architekt
projekčná činnosť
vizualizácie
dudon@3mpatelier.sk
(+421) 0907 410 970
durisova

 Ing.arch. Ľubica Dudonová

 architekt
projekčná činnosť
rozpočtové práce
dudonova@3mpatelier.sk
(+421) 0904 199 041
sajtlava

 Ing. Michal Šajtlava, PhD.

 autorizovaný architekt
projekčná činnosť
inžinierska činnosť
sajtlava@3mpatelier.sk
(+421) 0905 973 574
voltmannova

 Ing. Natália Voltmannová

 autorizovaný inžinier
projekčná činnosť
absolvent Stavebnej fakulty STU v Bratislave, odbor Architektúra a pozemné stavby, zameranie Architekt
autorizácia v Komore SKSI „Konštrukcie pozemných stavieb“
spracovanie rozpočtov a výkazov výmer v systéme Cenkros
voltmannova@3mpatelier.sk
voltman

 Ing. Patrik Voltmann

 autorizovaný inžinier
projekčná činnosť
inžinierska činnosť
zdravotechnika
plynoinštalácie
vykurovanie
absolvent Stavebnej fakulty STU v Bratislave, odbor Architektúra a pozemné stavby, zameranie Projektant
autorizácia v Komore SKSI „Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb“
voltmann@3mpatelier.sk
(+421) 0905 918 797
Spolupráca Ing. Jana Nemčeková
ÚVOD  |  PRIHLÁSIŤ  |  © 2008-2011 trickE.web