obr

EXTERIÉR RODINNÉHO DOMU SE2

okres Galanta

Autor :
       Ing.arch. Matej Dudon

Štúdia

06/2011

 

Návrh exteriéru rodinného domu pozostával z riešenia spevnených plôch, umiestnenia bazénu a súčasne návrhu novej fasády rodinného domu, ktorý bol v tej dobe rozostavaný. Samostatne bol navrhnutý aj malý rekreačný domček so súkromným wellness. Vďaka komplexnému riešeniu fasád a okolia, pôsobí celý pozemok ucelene, esteticky a útulne.

obr obr obr obr obr obr obr obr
ÚVOD  |  PRIHLÁSIŤ  |  © 2008-2011 trickE.web